stichting Heart2Move

Educatie    Historie     Contact

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel het optimaal adviseren van de patiënt met hart- en vaatziekten. Speciale aandacht is er voor advisering van hartpatienten met betrekking tot het verrichten van fysieke inspanning onder hypo- en hyperbare omstandigheden.


Realisering van het doel

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het vergaren van kennis en het stimuleren van scholing op cardiovasculair gebied, middels het organiseren van geaccrediteerde cursussen en symposia voor cardiologen en andere medisch specialisten betrokken bij de zorg voor hartpatiënten;
  • het leveren van een actieve bijdrage aan het ontwikkelen van wetenschappelijke richtlijnen binnen de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, met name in relatie met de commissie Cardiologie en Sport;


Bestuur stichting

M.H.H. de Vaan, voorzitter

cardioloog, afdeling cardiologie, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Goes

J.J.J. Bucx, secretaris / penningmeester

cardioloog, partner CardioExpert bv, Bunnik / Amsterdam


Banknummer

NL59 ABNA 0588 8593 38


Kamer van Koophandel

Nummer 20095025


Telefonische inlichtingen:

Tel: +31 (0) 653 555 119


Educatie     Historie    Contact